Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / Show Room / รายละเอียดแต่ละโชว์รูม

 

บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด    ผู้ผลิต และนำเข้าโดยตรง เครื่องเล่นสนาม สวนสนุก ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์เด็ก ระบบพื้นยางนุ่ม 
เน้นความปลอดภัยสำหรับเด็ก มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ดังนี้1. เลขานุการส่วนตัวผู้บริหาร  (Personal Assistant)   1  ตำแหน่ง  
        รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ : - งานเลขานุการส่วนตัว
    คุณสมบัติผู้สมัคร :   
   - ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 - 30 ปี       - การศึกษาปริญญาตรี    - บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ว่องไว มีไหวพริบ รักงานบริการ                                        
   - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ     - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
2.ธุรการฝ่ายขาย (Sales Administration Representative)   1  ตำแหน่ง
   รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ : 
   - ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ แฟกซ์ และ อีเมลล์  - ประสานงานฝ่ายขายลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
   คุณสมบัติผู้สมัคร  
    -  อายุ 22-30 ปี    - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Excel ได้ดี
   3. พนักงานขาย    2  ตำแหน่ง
    - คุณสมบัติ  จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือการขาย การตลาด 
      รักงานขาย ขยันอดทน เงินเดือนประจำ และคอมมิชชั่นฯ 
        *** หากมียานพาหนะและขับขี่รถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4 .ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเครื่องเล่นและปรับภูมิทัศน์  1  ตำแหน่ง
    - จบการศึกษา ปวส.โยธา-ปริญญาตรี  เพศ ชาย  ขยัน อดทน ออกต่างจังหวัดได้ มีความสามารถ ใช้โปรแกรม auto cad เขียนแบบแปลนและคำนวนโครงสร้างได้ 
     -เงินเดือนประจำ โอที เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ ประกันสังคม
วิธีการสมัคร 
      -  ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงาน ที่อีเมล์ work@punpuntoy.com, sales@punpunplayground.com 
     -  สมัครด้วยตนเองที่ โชว์รูม Pun Pun...
บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด     189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850  

ประกาศรับสมัครงาน


 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850