Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / PunpunPlayground / Fitness Equipments
 

เลือกรายการสินค้าตามชนิดที่คุณต้องการ

 


เครื่องบริหารแขนหัวไหล่หน้าอกแบบดึงยกตัว

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร


 

 


เครื่องนั่งยันเท้า

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 37 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร


 

 


เครื่องบริหารแขนหัวไหล่หน้าอก

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 220 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร


 

 


เครื่องม้าโยกบริหารหน้าท้อง

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร 


 

 


เครื่องปั่นจักรยาน

ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร


 

ค้นหารายการสินค้า  ทุกครั้งที่ต้องการค้นหา

 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850