Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / PunpunPlayground / Fitness Equipments
 

เลือกรายการสินค้าตามชนิดที่คุณต้องการ

 


เครื่องบิดเอวแบบสามทาง

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร


 

ชื่อสินค้า : เครื่องลู่วิ่ง
 


เครื่องลู่วิ่ง

ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร


 

ชื่อสินค้า : ชุดบาร์โหน
 


ชุดบาร์โหน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร


 

 


เครื่องแกว่งตัวคู่

ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130  เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 140  เซนติเมตร


 

 


เครื่องบริหารฝ่ามือ-ข้อมือ-แขน-หัวไหล่และหน้าอก

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร


 

ค้นหารายการสินค้า  ทุกครั้งที่ต้องการค้นหา

 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850