Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / PunpunPlayground / Playground HDPE
 

เลือกรายการสินค้าตามชนิดที่คุณต้องการ

ชื่อสินค้า : ปราสาทเจ้าชายน้อย
 


ปราสาท เจ้าชายน้อย Prince Palace

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี ผลงานการออกแบบ โดย ปัน ปัน (ภาพมีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต)

 

ชื่อสินค้า : Playground HDPE Trex
 


เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุด เจ้าทีเร็กซ์

 

ชื่อสินค้า : ปราสาทเจ้าหญิง
 


 ปราสาท เจ้าหญิงน้อย

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี

 

 ผลงานการออกแบบ โดย ปัน ปัน (ภาพมีลิขสิทธ์...

 

 


 หอประลองพลัง Bubble Tower

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กในวัยเรียน


 

ชื่อสินค้า : Playground HDPE
 


ครื่องเล่นสนาม ชุด Sweet Home (ขนาด : 3.20 x 4.70 x 3.70 เมตร)
พิเศษ !! ช่วงแนะนำสินค้าใหม่ ลดทันที...

 

ค้นหารายการสินค้า  ทุกครั้งที่ต้องการค้นหา

 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850