Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / PunpunPlayground / Playground HDPE
 


หอประลองพลังบับเบิ้ลทาวเวอร์
Code Number:ctr3302

 หอประลองพลัง Bubble Tower

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กในวัยเรียน

 หอประลองพลัง Bubble Tower
เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กในวัยเรียน

ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาว 7.30 เมตร
คุณลักษณะ
1. เสาโครงสร้างหลักทำจาก อะลูมิเนียมท่อกลม เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก มีฝาครอบหัวเสา กันนำ้เข้าฯ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป จำนวน 16 ต้น
2. แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม จตุรัส ขนาดกว้างยาว 90 ซม. หนา 6.5 ซม. สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง
แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 3 ชุด
3. แผ่นพื้นสามเหลี่ยม ขนาด กว้าง 76 ยาว 80 ซม. หนา 6.5 ซม.
สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง
แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LLDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 2 ชุด
4. ผนังทางออก สำหรับแผ่นพื้นสูง 40 ซม.ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 105 ซม.
จำนวน 1 ชุด
5. มือจับกันตก ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 20 ซม. สูง 76 ซม.
6. ทางออกสไลเดอร์ ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 14 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 87 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 2 ชุด
7. หลังคาบับเบิ้ล ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 14 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ตัดฉลุลวดลาย ฟองอากาศ ทรงกลม บนหลังคา ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 80 ซม. จำนวน 2 ชุด
8. บันไดทางขึ้น สำหรับความสูง 80 ซม.ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 53 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 80 ซม. จำนวน 1 ชุด
9. กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 53 ซม. ยาว 145 ซม. ขอบสูง 26 ซม. จำนวน 1 ชุด
10. กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 64 ซม. ยาว 200 ซม. ขอบสูง 58 ซม. ติดตั้งที่ความสูงของฐาน ระดับ 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด
11. อุโมงค์สไลเดอร์ ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น ประมาณ 120 ซม. ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. เมื่อนำมาประกอบเป็นสไลเดอร์แล้ว ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
12. บาร์โหน เหนือศรีษะ ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 198 ซม. ขอบสูง 17 ซม. จำนวน 1 ชุด
13. บาร์โหนแนวตั้ง แบบปริงกลม ทำจากเหล็กท่อกลมเนื้อหนา ดัดเป็นวงกลม คล้ายสปริง อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด
14. ท่อคลานเชื่อมฐานทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. นำมาต่อประกอบไม่น้อยกว่า 3 ท่อน เมื่อประกอบกันแล้วความยาวไม่น้อยกว่า 185 ซม. จำนวน 1 ชุด
15. ผนังกันตก Tic Tac Toe ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร และ พลาสติก LMDPE โพลีเอทธีลีน ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 1 ชุด
16. ผนังกันตก เกมส์ สร้างสรรค์ Maze Panel.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลายของเกมส์ ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด
17. ผนังกันตก ลายรูปรั้วซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลายรั้ว ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด
18. ผนังกันตก ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลา ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด
19. ฐานเสากลม ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14.5 ซม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชุด

 

HDPE Sheet Playground Board
Playground Board HDPE sheets. HDPE playground board sheet is UV stable, easily cleaned and fabricated and is suitable for either indoor or outdoor applications.

 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850