Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / PunpunPlayground / Playground HDPE
 


ปราสาทเจ้าหญิง
Code Number:princes palace

 ปราสาท เจ้าหญิงน้อย

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี

 

 ผลงานการออกแบบ โดย ปัน ปัน (ภาพมีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต)

 ผลงานการออกแบบ โดย ปัน ปัน (ภาพมีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต)

ปราาสาท เจ้าหญิงน้อย  

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี


ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 4.30 เมตร ความยาว 7.20 เมตร สูง 3.60 เมตร
คุณลักษณะ
1. เสาโครงสร้างหลักทำจาก อะลูมิเนียมท่อกลม เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก มีฝาครอบหัวเสา กันนำ้เข้าฯ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป จำนวน 15 ต้น
2. แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม จตุรัส ขนาดกว้างยาว 90 ซม. หนา 6.5 ซม. สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง
แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 3 ชุด
3. แผ่นพื้นสามเหลี่ยม ขนาด กว้าง 76 ยาว 80 ซม. หนา 6.5 ซม.
สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง
แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LLDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 1 ชุด
4. ผนังทางออก สำหรับแผ่นพื้นสูง 40 ซม.ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 105 ซม.
จำนวน 1 ชุด
5. มือจับกันตก ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 20 ซม. สูง 76 ซม.
6. ทางขึ้นปีนป่ายหน้าผาโค้ง ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 58 ซม. ยาว 87 ซม. สูง 80 ซม.
7. หลังคาปราสาท ทรงปิระมิด ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 5-10 มิลลิเมตร ตัดฉลุลวดลาย มงกุฎ บนหลังคา ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 98 ซม. จำนวน 1 ชุด
8. กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 53 ซม. ยาว 145 ซม. ขอบสูง 26 ซม. จำนวน 1 ชุด
9. อุโมงค์สไลเดอร์ ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น ประมาณ 120 ซม. ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. เมื่อนำมาประกอบเป็นสไลเดอร์แล้ว ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
10. บาร์โหน เหนือศรีษะ ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 198 ซม. ขอบสูง 17 ซม. จำนวน 1 ชุด
11. บาร์โหนตัวลงเสานักผจญเพลิง พร้อมฐานจานบิน ทำจากเหล็กท่อกลมเนื้อหนา อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก จานบิน ทำจากพลาสติก โพลี่เอทธีลีน ผนังสองชั้น จำนวน 1 ชุด
12. ท่อคลานต่างระดับเชื่อมฐาน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. ติดตั้งเพื่อเชื่อมฐานต่างระดับกัน เมื่อประกอบกันแล้วีความยาวไม่น้อยกว่า 130 ซม. จำนวน 1 ชุด
13. สะพานเชื่อมต่างระดับ พร้อมชุดบันได ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 11 มิลลิเมตร ตัดฉลุลวดลาย มงกุฎ ทั้งสองด้าน ส่วนขั้นบันได ฉลุลวดลายกันลื่น ขนาดรวม กว้าง 80 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 78 ซม. จำนวน 1 ชุด
14. ผนังกันตก เทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เจาะฉลุลวดลายรั้วปราสาท ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 2 ชุด
15. ธง หัวเสา ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 40 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 1 ชุด
16. ฐานเสากลม ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14.5 ซม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชุด

 

 


เอกสารประกอบ
1. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี และมีการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
2. หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพพลาสติก HDPE Sheet จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือห้องทดสอบระดับมาตรฐานสากล ในการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต ตามมาตรฐาน ASTMD และเอกสารแสดง รายละเอียดของพลาสติกที่ใช้ในการผลิต ที่ผสมสารป้องกัน รังสียูวี ในระดับ 14
4. เอกสารแสดงเครื่องหมาย มอก.816-2556 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
5. เอกสารรายงานการทดสอบ ปริมาณสารพิษ ในชิ้นส่วนเครื่องเล่นสนาม
ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กตามมาตรฐาน EN 71 -3 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์
6. มีเอกสารการผ่านการทดสอบของสีฝุ่น (POWDER COATED) ปลอดสารพิษ อย่างน้อยต้องผ่านมาตรฐาน STANDARD-U.S.ASTM F963-08 (TOXIC ELEMENT TEST), STANDARD-U.S.CFR TITLE 16 (PART 1301 total Lead content), และEN 71 PART 3: 1944
 

 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850